Nytt Liv i Anden – seminarier

posted in: aktuellt | 0

 

Den karismatiska gruppen Siloe verksam i St Maria i Rosengårds katolska församling i Malmö erbjuder till Nytt Liv i Anden – seminarier.

Mötena kommer att hållas på svenska på tisdagar under perioden 7/2 – 28/3 2023. Vi samlas efter mässan kl 19 i Oratorium. Första mötet kommer att handla om information för blivande deltagare – och hålls den 7/2. Det finns ett häfte med anvisningar för varje dag som seminarium pågår – det blir möjligt att köpa för 50 kr/st på infomötet. Du får även ha Bibeln med dig – hemma och på våra träffar.

Anmälan senast 14/2

till Irena på tel: 073-5577406 eller epost: irena.amtkil@gmail.com.

Se även på församlingens sida under fliken ”Karismatisk grupp Siloe”.

Hjärtligt välkomna till en spännande förändring i ditt liv!

SILOE