Barnskyddsombud

Björn Håkonsson är stiftets nya barnskyddsombud och biskopsdelegat för barnskyddsfrågor.

Inom kort kommer han att kontakta samtliga församlingar, missioner och andra verksamheter där kyrkan har sin barn- och ungdomsverksamhet för att fastställa datum för visitation av verksamheten och utbildning av personal och volontärer.

Alla församlingar och kyrkoherdar ombes  att hjälpa till med att påminna de berörda medarbetarna om förpliktelsen att delta i utbildningen.

Kontaktuppgifter:

E-post: barnskyddsombud@katolskakyrkan.se
Telefon: 070-33 22 904 (vardagar kl. 8-12)