Kyrkoherde p. Roman Kepa OMI

Mobil; 0768446656 (ej tillgänglig på måndagar)

mail: roman.kepa@katolskakyrkan.se

Kaplan p. Karol Dudek OMI

Mobil; 0722927140 (ej tillgänglig på onsdagar)

mail: karol.dudek@katolskakyrkan.se