Oblatmissionärernas vänner

Oblatmissionärernas vänner bildades vid S:ta Maria i Rosengårds församling för knappt 40 år sedan, i slutet av 1970 – talet. Gruppen har som huvuduppgift att stödja Oblater med sina böner. Varje dag ber vi en rosenkransdekad för missioner och präster som arbetar där. Vi hjälper även med finansiella bidrag till deras olika projekt runt om i världen. I början var det mest missioner i Kamerun respektive Madagaskar som vi hjälpte. Numera är det Ukraina och Vitryssland. Pengar kommer från medlemsavgifter och kyrkkaffeförsäljning.
Varje dag firas tre mässor för levande och avlidna medlemmar från gruppen Oblatmissionärernas vänner.
I ett prästseminarium i Obra i Polen ber man varje dag för alla givare
som hittills har hjälpt och fortfarande hjälper missioner både andligt och finansiellt.

Gruppens ledare: Irena Amtkil

 

Medlemmar i gruppen kan få oblat under vanliga villkor
följande dagar under kyrkoåret:

o   19/3 S: te Josefs dag

o   27/6 Jungfru Maria, Beskyddarinna

o   29/6 S: te Peter och Paulus, apostlar

o   15/8 Jungfru Marias upptagning till himlen

o   8/9 Jungfru Marias födelsedag

o   8/12 Jungfru Marias obefläckade avlelse

Hjärtligt välkomna alla som vill stödja missioner och präster!