Undervisning för alla grupper på polska börjar den 10 september 2022.

Kl. 13.30 för alla barn från klass 1 och 3

Kl. 15.00 Familjemässa

Efter mässan för alla barn från klass 2, 4, 5 och 6 tillsammans med föräldrar.

 

Undervisning för konfirmander på polska börjar den 11 september – söndag kl. 16.30