Vi är svenskar, polacker, kroater, ukrainare, vietnameser − från världens alla håll kommer vi, men tillsammans utgör vi en enda familj, förenade i vår tro på Jesus Kristus. Maria i Rosengård katolska församling har cirka 2400 medlemmar och varje vecka besöks våra gudstjänster av ungefär 1200 troende.

Men till oss kommer också många, många andra som inte är församlingsmedlemmar för att gå i mässan, döpa sina barn, gifta sig och följa sina anhöriga till den sista vilan.

Vi har en stor och livaktig verksamhet, men för att kunna fortsätta att utveckla församlingslivet behöver vi ekonomisk hjälp av alla goda krafter − också dina.

Du kan nu också stödja oss genom SWISH – en av den nya tidens alternativ till ”kollektbössa”. Vårt SWISH-kontonummer är: 123 147 25 88. Genom ett enkelt knapptryck på mobilen överför du pengar direkt till oss.

Man kan också ge en enskild gåva till församlingen genom att sätta in ett belopp på bankgiro SEB 885-5843 eller genom att varje månad ha en stående överföring från ditt eget bankkonto till församlingens bankgiro SEB 885-5843. Detta senare är lika enkelt som autogiro, men billigare eftersom du slipper autogiroavgiften. En annan stor fördel med en stående överföring är att den sköter sig själv och att man inte glömmer!

Församlingen får också viktiga bidrag genom arv och i ditt testamente kan du tänka på Maria i Rosengård katolska församling.

Varje gåva − stor eller liten − är så viktig för oss och hjälper oss i vårt arbete att sprida evangeliet och utveckla vår församling.

Vi tackar på förhand för ditt bidrag. Må Gud välsigna dig!