Siloe

posted in: aktuellt | 0

Den karismatiska gruppen Siloe, verksam vid S:ta Maria i Rosengård församling, bildades under helgen 1-3/5 2014. En grupp från Polen – Starka i Anden – höll reträtt i vår kyrka . Vi deltog i lovsång, konferenser, evangelisation  mm. Sista dagen stod det klart att vi skulle starta egen verksamhet. Vi började tisdagen veckan därpå efter mässan.

Vår främsta uppgift är att lovprisa Herren, be för våra präster som arbetar på Rosengård , för hela församling, för kyrkan i hela Sverige. Vi läser Bibel, pratar om hur Guds ord verkar i våra hjärtan och förvandlar oss till hans trogna tjänare. Vi lär oss att följa den Helige Andes ingivelser i vår vardag och bli till hans verktyg i världen runt omkring oss.

Vi deltar i mässan på tisdagar kl 18.00 och träffas efteråt i sal Oratorium på 2:a våningen. Än så länge hålls mötena på polska men vi är öppna för svensktalande deltagare.

 

Gruppens andlige ledare:

Lekmannaledare: Bozena Ziep – epost: bziep@hotmail.com