Sankta Katarina Katolska Kyrka i Trelleborg

Trelleborgs äldsta stadskyrka, är från mitten av 1200-talet. Den bestod till en början av långhus och kor. Senare tillfogades vapenhus, sakristia, kapell och kyrktorn.

År 1267 grundades ett franciskanerkloster, där munkarna verkade i cirka 350 år. Till klostret hörde en klosterkyrka med mitt- och sidoskepp. 1532 lämnade munkarna klostret, kyrkan och klostret revs år 1616 och i nästan 400 år fanns ingen katolsk kyrka i Trelleborg.
Under andra världskriget engagerade sig katolska kyrkan för katolskt troende flyktingars själavård, deras omhändertagande och behov.

1946 hölls en katolsk mässa ombord på Polenfärjan, ett år senare hölls mässor på Söndagarna i en skolsal på Centralskolan och år 1949 hyrdes en källarlokal på Rådmansgatan så att mässor kunde firas och barnen få trosundervisning.

Efter arton år, 1967, köptes en fastighet på Vemmenhögsgatan där man genom församlingens och prästernas arbetsinsatser iordningställde ett kapell, på övervåningen, som rymde ungefär 40 personer.

Då kapellförsamlingen växter, uppfyllde inte kapellet myndighetskrav för tillgänglighet och utrymning.

År 1995 bestämde dåvarande biskopen Hubertus Brandenburg och kyrkoherden Msgr. M Bernhard Koch att det var tid att planera för en ny kyrka.

Man köpte en fastighet på Vemmenhögsgatan år 1967 och industribyggnaden på fastigheten revs och efter en lång projekteringstid och insamling av ekonomiska bidrag påbörjades äntligen kyrkbygget i augusti 2001. Kyrkan invigdes den 21 april 2002.

 

Kyrkorummet är centralt placerat med övriga utrymmen runt, bildandes formen av ett skeppsskrov eller en mussla. Altaret är centralt placerat och står i direkt kontakt med himlen genom ljusöppningen i kupolen, och jorden med dopbassängen. Längst fram, vid altaret, ser man ikonliknande väggmålningar, konsten anknyter till den ursprungliga traditionen innan kyrkorna separerade, allt i enlighet med påvens uttalade önskan att bygga broar mellan kyrkorna. Över kyrkorummet är den stora kupolen med ljusinsläpp i toppen, kupolen är tolvsidig, vilket symboliserar de tolv apostlarna.

Golvet består av Italienska terrakottafärgade klinker med inslag av travertin, Italiensk kalksten. Även sakramentsaltaret till vänster och dopbassängen nedan är tillverkade i Italien även de av travertin.

Till altaret, väggutsmyckningarna och mera har man använt rester av inredningen från dne rivna Jesu Hjärtas kyrka i Malmö. Även kyrkbänkarna och madonnastatyn kommer därifrån.

 

Sankta Katrina kyrka lämnades över från Vår Frälsares församling till Sankta Maria i Rosengårds Katolska Församling den första januari 2019 efter en omfördelning av församlingsgränserna.