Samtal med föräldrar / pedagogiskt teater för barnfamiljer

posted in: aktuellt | 0

Barnskyddsombudet anordnar träffar för familjer om de risker kring övergrepp som barnen i dag är utsatta för via internet. Det görs i de lokala församlingarna.

Som utgångspunkt för samtalen presenteras först en kort och lättsam teaterpjäs med enkla vardagliga situationer där oväntade saker kan hända. Temat är de kontaktar som etableras med okända, ibland med vuxna, i den digitala världen där många barn vistas såsom i chattar, spel och sociala medier. Denna termins pjäs heter ”Rödluvan och datorn”.

Efteråt inbjuds föräldrarna till ett samtal om begreppet grooming på nätet, d.v.s. att främmande vuxna söker kontakt med våra barn via internet för att utnyttja dem. Hur skyddar vi bäst barnen? Var finns det hjälp att få? Stora barn får vara med i samtalet, de små kan välja att sitta med i sina föräldrars knä eller få färglägga en bild under handledning, det sker i samma lokal. Alltihop tar ungefär en timme.

Pjäsen framförs igen i år av Marina och Björn Håkonsson som i sammanhanget kallar sig för Sus & Dus. Den annonseras lokalt i församlingen. Ingen föranmälan behövs.

Maria i Rosengårds församling: Söndagen 14 maj kl. 10:30.