Resultat av Caritas Fasteinsamling och status för insamlingen till Ukraina 1/6

posted in: aktuellt | 0

Observera att informationen publicerades 1/6 och eftersom insamlingen till Ukraina fortfarande pågår lär det insamlade beloppet för den fortfarande öka.

Tack för alla gåvor till fasteinsamlingen och insamlingen till Ukraina!

Caritas Sverige vill tacka alla givare som har stöttat nödlidande genom att så generöst bidra till

2022 års fasteinsamling och insamlingen till Ukraina!

Insamlingarna har gett följande resultat:

Det är fantastiska siffror, i synnerhet som insamlingarna kom direkt efter pandemin, som långt ifrån alla
har återhämtat sig från. Det är en solidaritetsyttring och en givmildhet som visar på otrolig kärlek till
våra medmänniskor i nöd
, säger George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige.

Filippinerna. Foto: Caritas Phillippines

Foto: Caritas Phillippines

Det hör inte till vanligheterna att Caritas Sverige har två stora insamlingar som pågår parallellt. Men så har det varit
under den gångna våren.

En vecka innan fasteinsamlingen till den tyfondrabbade befolkningen i Filippinerna drog i gång överraskades världen av
Rysslands plötsliga anfall på grannlandet Ukraina. Caritas Sverige startade omedelbart en insamling till stöd för våra
systernätverk i Ukraina. I dag, tre månade senare, står det klart att det var rätt beslut. Caritas i Ukraina har nu i tre
månader stått i frontlinjen när det gäller att hjälpa dem som drabbas av kriget.

Många har bidragit och bidrar till Caritas insatser och hjälpen kommer att behövas under lång tid framöver. Det är tack
vare givarnas generositet som Caritasnätverket är väl förberett på att hjälpa människorna i Ukraina att så småningom
resa sig från ruinerna och återuppbygga sitt land.

Ukraina. Foto: Caritas Spes/Ukraina

Foto: Caritas Spes/Ukraina

Insamlingen till Ukraina fortsätter och gåvor är välkomna via:

  • SWISH 900 4789
  • Bankgiroinbetalning 900-4789
  • Gåvoknappen på caritas.se