Patronat

posted in: aktuellt | 0

Den 8 december firar församlingen sitt patronat- Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet –

Kl. 18.00 Högmässa – officiant f. Joseph Rizk. Alla är välkomna!

Under mässan sjunger kör från Vår Frälsares församling!