Över 1,5 miljon kronor insamlade till Burundi

posted in: aktuellt | 0

Över 1,5 miljon kronor insamlade till Burundi

Adventsinsamlingen till Burundi är nu avslutad – med ett fantastiskt resultat! Över 1,5 miljoner kronor har inkommit i gåvor.

Nästan 100 000 kronor har samlats in av Stockholms katolska stifts barn och ungdomar genom försäljning av stearinljus i församlingarna och övriga katolska verksamheter.

Vi vill tacka alla våra gåvogivare, alla som engagerat sig i försäljningen av ljus och alla som har hjälpt till att sprida information om adventsinsamlingen för ert engagemang och generositet.

-Trots svårigheterna med anledning av den pågående pandemin har våra katoliker och övrig allmänhet, visat en enorm givmildhet och vilja att dela med sig till våra utsatta medmänniskor. Stort tack till var och en av er för er stora generositet och engagemang, säger George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige.

Den insamlade medlen kommer nu att överföras till Caritas Burundi och användas i olika projekt på plats i landet. 120 000 kronor kommer att gå direkt till fyra barnhem med 280 barn. Barnhemmen drivs av katolska ordenssystrar som kommer att använda medlen från vår adventsinsamling till barnens skolgång och hälsovård.

Caritas Burundis övriga projekt som kommer att stöttas av våra gåvor handlar till stor del om hjälp till de burundier som varit på flykt från sina hem och som nu försöker återvända. Caritas Burundi arbetar med att göra det möjligt för människor att lämna flyktinglägren i grannländerna och återuppbygga sina hem. Medlen som samlats in inom ramen för adventsinsamlingen 2022 kommer bland annat gå till återetableringsprojekt, utbildning och hälsovård.

Mer information om adventsinsamlingen finns här.