Torsdag 9/6

Torsdag 9/6

idag
09/06/2022

VÅR HERRE JESUS KRISTUS, DEN EVIGE ÖVERSTEPRÄSTEN, fest

17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på polska

Visa hela kalendern