Torsdag 8/4

Torsdag 8/4

idag
08/04/2021

TORSDAG I PÅSKOKTAVEN

Antalet närvarande följer rekommendationerna
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa för de som beställt mässintentionen

Visa hela kalendern