Torsdag 7/10

Torsdag 7/10

idag
07/10/2021

S:TA BIRGITTA AV VADSTENA, SVERIGES OCH EUROPAS SKYDDSPATRON, († 1373), högtid

17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på polska

Visa hela kalendern