Torsdag 30/12

Torsdag 30/12

idag
30/12/2021

SJÄTTE DAGEN I JULOKTAVEN

17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan

18:00 Mässa på polska

Visa hela kalendern