Torsdag 29/4

Torsdag 29/4

idag
29/04/2021

S:TA KATARINA AV SIENA, JUNGFRU OCH KYRKOLÄRARE, EUROPAS SKYDDSPATRON,
(† 1380), fest
Antalet närvarande följer rekommendationerna
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa för de som beställt mässintentionen

 

Visa hela kalendern