Torsdag 29/12

Torsdag 29/12

idag
29/12/2022

FEMTE DAGEN I JULOKTAVEN

17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på polska

Visa hela kalendern