Torsdag 22/7

Torsdag 22/7

idag
22/07/2021

S:TA MARIA FRÅN MAGDALA, fest
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på polska

Visa hela kalendern