Torsdag 2/1

| 0
Torsdag 2/1

idag
02/01/2020

S:t Basilios den store († 379) och S:t Gregorios av Nazianzos († 390), biskopar och kyrkolärare, minnesdag

18.00 - Mässa (på polska)

Visa hela kalendern