Torsdag 1/10

Torsdag 1/10

01/10/2020

S:ta Teresa av Jesusbarnet, jungfru och kyrkolärare († 1897), minnesdag
18:00 - Mässa (på polska)

Visa hela kalendern