Tisdag 4/10

Tisdag 4/10

idag
04/10/2022

S:t Franciscus av Assisi († 1226), minnesdag

17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan

18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern