Tisdag 2/1

Tisdag 2/1

idag
02/01/2024

S:t Basilios den store († 379) och S:t Gregorios av Nazianzos († 390), biskopar och kyrkolärare

17:00 - Sakramental tillbedjan

18:00 Mässa på svenska

 

Visa hela kalendern