Tisdag 14/9

Tisdag 14/9

idag
14/09/2021

DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE, fest

17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern