Söndag 6/2

Söndag 6/2

idag
06/02/2022

KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET, fest

09:30 - Mässa på polska
11:30 - Mässa på svenska
13:00 - Mässa på kroatiska
18:00 - Mässa på polska

Trelleborg
10:00 - Mässa på svenska

Visa hela kalendern