Söndag 6/11

Söndag 6/11

idag
06/11/2022

32 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

09:30 - Mässa på polska
11:30 - Mässa på svenska
Efter mässan undervisning för svensktalande barn.
13:00 - Mässa på kroatiska.
14.00 - Gudstjänst på Östra kyrkogården på svenska.
15.00 - Gudstjänst på Östra kyrkogården på polska.
17.00 - Rosenkransbön för våra avlidna på polska.
18:00 - Mässa på polska

Trelleborg
10:00 - Mässa på svenska

Visa hela kalendern