Söndag 28/3

Söndag 28/3

idag
28/03/2021

PALMSÖNDAGEN – PASSIONSSÖNDAGEN

Tänk på årets Fasteinsamling för Jemen
Bankgiro 900-4789 eller Swish 900 4789 Märk din gåva Fasta 2021

10:00 - Mässa på polska sänds via Facebook
https://www.facebook.com/mariarosengard
12:00 - Mässa på svenska sänds via Facebook
https://www.facebook.com/mariarosengard

Antalet närvarande följer rekommendationerna
13:00 - Mässa på kroatiska för de som har beställt mässintentionen
15:00 - 19:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan

Visa hela kalendern