Söndag 28/2

Söndag 28/2

idag
28/02/2021

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN

Korsvägsandakter och mässor sänds via Facebook
https://www.facebook.com/mariarosengard

09:30 - Gorkie zale
10:00 - Mässa på polska
11:30 - Korsvägsandakt på svenska
12:00 - Mässa på svenska

Antalet närvarande följer rekommendationerna
15:00 - 19:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
Varje halvtimme finns möjlighet till kommunion

Visa hela kalendern