Söndag 24/4

Söndag 24/4

idag
24/04/2022

ANDRA PÅSKSÖNDAGEN eller
DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG

09:30 - Mässa på polska
11:30 - Mässa på svenska
13:00 - Mässa på kroatiska
18:00 - Mässa på polska

Trelleborg
10:00 - Mässa på svenska

Visa hela kalendern