Söndag 24/3

Söndag 24/3

idag
24/03/2024

PALMSÖNDAGEN – PASSIONSSÖNDAGEN

09:30 - Mässa på polska (Palmvälsignelse)
11:00 - Korsvägsandakt på svenska
11:30 - Högmässa på svenska (Palmvälsignelse)
13:00 - Mässa på kroatiska
15:00 - Den gudomliga liturgin på ukrainska
18:00 - Mässa på polska med (Palmvälsignelse)

Trelleborg
10:00 - Mässa på svenska

Visa hela kalendern