Söndag 22/11

Söndag 22/11

idag
22/11/2020

KRISTUS KONUNGENS DAG, högtid
9:30 - Mässa (på polska)
11:30 - Mässa (på svenska)
12:30 - Undervisning klass 2 och 3 (på svenska)
13:00 - Mässa (på kroatiska)
16:00 - Mässa (på polska)
18:00 - Mässa (på polska)

Visa hela kalendern