Söndag 22/03

| 0
Söndag 22/03

idag
22/03/2020

FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN
9.30 - Mässa (på polska)
11.30 - Högmässa (på svenska)
18.00 - Mässa (på polska) efter mässan tillbedjan och förbön för de sjuka

Visa hela kalendern