Söndag 19/3

Söndag 19/3

idag
19/03/2023

FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN

09:30 - Mässa på polska
11:00 - Korsvägsandakt på svenska
11:30 - Högmässa på svenska
Undervisning på svenska efter högmässan
12:45 - Bön på vietnamesiska
13:00 - Mässa på vietnamesiska
18:00 - Mässa på polska

Trelleborg
10:00 - Mässa på svenska

Visa hela kalendern