Söndag 16/8

Söndag 16/8

idag
16/08/2020

20 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«
  9:30 - Mässa (på polska)
11:30 - Mässa (på svenska)
18:00 - Mässa (på polska) efter mässan eukaristiska tillbedjan (Siloe)

Visa hela kalendern