Söndag 15/03

| 0
Söndag 15/03

idag
15/03/2020

TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN
9.30 - Mässa med reträttspredikan (på polska)
11.00 - Korsvägsandakt
11.30 - Högmässa (på svenska)
18.00 -Mässa med reträttspredikan (på polska)

Visa hela kalendern