Söndag 11/9

Söndag 11/9

idag
11/09/2022

24 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

09:30 - Mässa på polska
11:30 - Mässa på svenska
Efter högmässan undervisning på svenska för församlingens alla grupper
13:00 - Mässa på kroatiska
16:30 - Konfirmandundervisning på polska
18:00 - Mässa på polska

Trelleborg
10:00 - Mässa på svenska

Visa hela kalendern