Söndag 11/4

Söndag 11/4

idag
11/04/2021

ANDRA PÅSKSÖNDAGEN eller DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG

10:00 - Mässa på polska sänds via Facebook
https://www.facebook.com/mariarosengard
12:00 - Mässa på svenska sänds via Facebook
https://www.facebook.com/mariarosengard
13:00 - Mässa på kroatiska för de som har beställt mässintentionen. Antalet närvarande följer rekommendationerna
15:00 - 19:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan. Antalet närvarande följer rekommendationerna

Visa hela kalendern