Söndag 1/11

Söndag 1/11

idag
01/11/2020

ALLA HELGONS DAG, högtid
9:30 - Mässa (på polska)
11:30 - Mässa (på svenska)
13:00 - Mässa (på kroatiska)
14:00 - Gudstjänst för våra avlidna på Östra Kyrkogården (på svenska)

15:00 - Gudstjänst för våra avlidna på Östra Kyrkogården (på polska)
16:00 - Mässa (på polska)
18:00 - Mässa (på polska)

Visa hela kalendern