Måndag 9/8

Måndag 9/8

idag
09/08/2021

S:TA TERESIA BENEDICTA AV KORSET, JUNGFRU OCH MARTYR, EUROPAS SKYDDSPATRON († 1942), fest
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern