Måndag 6/6

Måndag 6/6

idag
06/06/2022

Den saliga jungfru Maria, kyrkans moder, minnesdag
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern