Måndag 2/1

Måndag 2/1

idag
02/01/2023

S:t Basilios den store († 379) och S:t Gregorios av Nazianzos († 390), biskopar och kyrkolärare

17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan

18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern