Lördag 9/4

Lördag 9/4

idag
09/04/2022

PALMSÖNDAGEN – PASSIONSSÖNDAGEN

15:00 - Familjemässa på polska
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern