Lördag 8/4

Lördag 8/4

idag
08/04/2023

PÅSKAFTON

Kl. 10.00 Matvälsignelse på polska.
Kl. 11.00 Matvälsignelse på polska.
Kl. 12.00 Matvälsignelse på kroatiska.
Kl. 14.00 Matvälsignelse på polska.
Kl. 21.00 Påskvaka och mässa för hela församlingen.
Efter liturgin - Välsignelse av påskmat för dem som deltagit i Påskaftonsliturgin.

Visa hela kalendern