Lördag 7/10

Lördag 7/10

idag
07/10/2023

S:TA BIRGITTA AV VADSTENA, SVERIGES OCH EUROPAS SKYDDSPATRON, högtid

16:00 Familjemässa på polska

27 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern