Lördag 6/3

Lördag 6/3

idag
06/03/2021

TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN
Antalet närvarande följer rekommendationerna
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan

Visa hela kalendern