Lördag 6/2

Lördag 6/2

idag
06/02/2021

KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET, fest
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och enskild andakt

Visa hela kalendern