Lördag 5/6

Lördag 5/6

idag
05/06/2021

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID, högtid
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern