Lördag 5/3

Lördag 5/3

idag
05/03/2022

FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN

15:00 - Familjemässa på polska
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern