Lördag 5/2

Lördag 5/2

idag
05/02/2022

KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET, fest

15:00 - Familjemässa på polska
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern