Lördag 31/7

Lördag 31/7

idag
31/07/2021

18 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern